Opdrachtgevers, bouwbedrijven en bouwpartners hebben baat bij de principes van lean bouwen zoals klantwaarde, minder verspillingen, beheerste processen en samenwerken.

In het huisvestingsproces werken veel partijen samen. Rollen en verantwoordelijkheden kunnen verschuiven, er doen zich personele wisselingen voor en ook de omgeving is continu in beweging. Deze dynamiek maakt de kans op faalkosten groot. Door professioneel te werken en samenwerken, sluiten wij verrassingen en tegenvallers zoveel mogelijk uit. Door bijvoorbeeld een gestructureerde procesaanpak, een grondige voorbereiding, eenduidige informatievoorziening naar alle betrokkenen en het omarmen van proces- en systeeminnovaties zoals het Bouw Informatie Model (BIM).