Of het nu gaat om bouw, onderhoud, renovatie of sloop, we kiezen steeds voor de oplossing, die het meest duurzaam en minst milieubelastend is.

In het ontwerp en de materiaalkeuze houden we rekening met een beoogde lange levensduur en de mogelijkheid om functie en gebruik van het gebouw te veranderen. We passen energiebesparende maatregelen en duurzame energiebronnen toe en kiezen materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. Zo creëren we een duurzaam gebouw, waar een gezond leefklimaat heerst en dat wensen van de gebruiker en veranderingen in de tijd moeiteloos kan verwerken.